De Stichting

 

Home

Nieuws

Henny

St Joseph's
High School

studenten
  HBO

Kakamega

de Stichting

Foto's
en verhalen

Giften

Privacy

Nieuws
brieven

 


Motivatie

Mijn naam is Henny Knijff en van 1965 t/m 1968 heb ik als docent gewerkt in het voortgezet onderwijs in de regio Kakamega in Kenia. Ik zat in een team van vrijwilligers uit Nederland. Een van mijn collegaís op school was de Keniaanse zuster Ancilla, een jonge enthousiaste vrouw ,waar ik veel van geleerd heb. Het was ook fantastisch werk met jongeren die toen ook al zeer gemotiveerd waren om te leren. Ze kwamen van grote afstanden naar de school en deden hun uiterste best om het examen te halen dat toen nog in Cambridge, Engeland, werd samengesteld.
Het land, de mensen, die kinderen tussen de 14 en 20 jaar hebben me nooit los gelaten. Toen ik zelf na vele onderwijsjaren in de VUT  ging, wilde ik heel graag een keer terug.
In november 2003 ben ik op reis gegaan door Kenia en heb ook Kakamega en alle : ďoudeĒ plaatsen en mensen bezocht. Ik heb 10 dagen doorgebracht bij Sr Ancilla, op het moment dat de grote vakantie begon. We hadden tijd om te praten, maar jammer genoeg heb ik eigenlijk geen leerlingen van de school meer gezien. Wel de staf van docenten: hardwerkende jonge en oudere mensen met een geweldige inzet om met zo weinig middelen toch hun doel te bereiken.

De Stichting Help Kakamega is opgericht op 15 januari 2004 te Leiden.
Zij werkt zonder winstoogmerk en wil geen onderscheid maken naar geloof, afkomst, sekse of etniciteit bij de uitvoering van haar doelen.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Hortense B.Kraakman, voorzitter ( Den Haag)
  • Rita van Straaten, lid ( Voorburg)
  • Henny Knijff, secretaris / penningmeester (Leiden)

Het doel van de Stichting Help Kakamega is :

  • Geld inzamelen voor leerlingen die hun schoolgeld niet meer kunnen betalen omdat zij wees geworden zijn.
  • Fondswervingsacties op touw zetten om het onderwijs  en de verblijfsfaciliteiten op de school te verbeteren.

De activiteiten van de Stichting  Help Kakamega:

  • Het aanschrijven van vrienden, bekenden en donoren om hen bekend te maken met het project in Kenia.
  • Het werven van fondsen in Nederland die het werk op de school in Kenia kunnen steunen.
  • Het uitgeven van  nieuwsbrieven  met nieuws over de school in Kakamega.

Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met Henny Knijff, secretaris/penningmeester van de stichting Help Kakamega.

  HELP KAKAMEGA
Schubertlaan 71
2324 CP Leiden

telefoon:  071-531 69 30
website :  www.kakamega.nl
e-mail :    
info@kakamega.nl
KvK  :    28100025
 

Kosten organisatie    

Help Kakamega  wil zo efficiŽnt mogelijk werken. Zowel in tijd als in geld. Door gebruik te maken van  e-mail en internet kan efficiŽnt worden gewerkt.  Bestuursleden werken onbetaald. De kosten om de stichting op te zetten zijn apart geschonken, evenals de bankkosten en de  verzendkosten van de geldbedragen en alle bureaukosten.
Uw hulp wordt in zijn geheel zo snel mogelijk overgemaakt op de voordeligste en veiligste manier.En wij weten dat onze steun goed wordt besteed. Er is nooit enige onregelmatigheid geweest.
Dat komt omdat we de zusters en de school kennen en er met regelmaat op werkbezoek gaan.

 

 

 

Stichting  Help  KAKAMEGA    GIRO 96 98 126   te Leiden

naar boven

l>