Nieuws brieven


Home

Nieuws

Henny

St Joseph's
High School

studenten
  HBO

Kakamega

de Stichting

Foto's
en verhalen

Giften

Privacy

Nieuws
brieven

 

 

 

 

 

 

 * Nieuwsbrief 14                  Leiden , november 2011

 

THEMA : Help die 300 kids BINNEN eten!

                           
Beste vrienden van Kakamega,

Hoog tijd voor nieuws uit Kenia/ Kakamega!

 

1.De tieners op St Joseph ’s High school.

2.Hoe staat het met de bouw van de eetzaal/aula ?: 
                          Help die 300 kids BINNEN eten!
3.De studenten in de vervolg beroepsopleiding.

 

1. De tieners op St Joseph ’s High school.

Van de 300 leerlingen op de middelbare school worden er dit jaar 18 gesponsord door onze stichting, door u allemaal. Het schooljaar loopt ten einde: er zijn nu staatsexamens aan de gang voor de 4e klassers en daarna wordt het repetitietijd voor de klassen 1,2 en 3.

Half december is het voor allen vakantie. Dan vertrekken ze met hun kist op de hoofd met al hun spullen. Tot 2 januari; dan begint het nieuwe schooljaar.

De schoolgelden voor 2012 voor 14 leerlingen worden deze maand  door ons overgemaakt. Geweldig ! het hele bedrag is weer bij elkaar gehaald, dank zij al die trouwe sponsors.                     

                 Hartelijk dank voor al uw financiële steun! 

Maar de bodem van de pot is in zicht en dus zullen we doorgaan met het inzamelen van gelden. Op het moment zijn de kosten voor een héél schooljaar van een meisje € 450.- en dat is inclusief: lesgeld, huur van boeken, kost en inwoning op het internaat, en een klein zakgeld voor reiskosten, dingen als tandpasta, maandverband enz. De prijzen zijn 17% verhoogd maar door de gunstige koers ( voor ons; niet voor Kenianen) blijft het bedrag dat we sturen ongeveer gelijk. 14 leerlingen is een kleiner aantal dan in afgelopen jaren, maar dat komt omdat ik een klein beetje ga ” dimmen”. Bovendien is de zorg voor de sponsoring van de bouw van de eetzaal / aula ook een flinke taak.
Zie punt 2.
 

2. Hoe staat het met de bouw van de eetzaal/aula? 

Toen ik eind 2010 Kakamega bezocht, werd het duidelijk dat er iets aan de gammele eetzaal moest gebeuren. Van golfplaten opgetrokken stond daar een veel te klein bouwsel  waar 3-400 leerlingen ‘s middags moeten eten. Allen krijgen een warme lunch van bonen of maïs met wat groente. Voor sommigen die niet op het internaat verblijven, is dat soms de eerste maaltijd van de dag. In de zaal moeten ook muziek, dans, lessen en vergaderingen kunnen worden gehouden. De zon schijnt er wel vaak en op dit moment eten ze dus buiten, maar het kan er ook tropisch regenen. En terwijl het noorden van het land jarenlange droogte had, vielen de buien hier veel en zwaar. Het zaaigoed spoelde dit voorjaar weg van de hellingen en dat was een ramp voor kleine boeren.

Met de hulp van 2 (anonieme) sponsors kregen we eind 2010 de benodigde € 35.000.- binnen.  Prachtig!  De bouw van de eetzaal kon beginnen met het zware graafwerk door de harde stenige bodem.

Maar toen kwam in 2011 het spook van de inflatie: door de economische onrust in de wereld kelderde de shilling en steeg de euro tot wel 40% hoger. Speculanten in het land kochten de mais op en “gingen erop zitten” tot de nood onhoudbaar was en de prijzen omhoog schoten. Een school als St.- Joseph’s ligt in een dichtbevolkt gebied en land extra kopen om maïs op te verbouwen is erg kostbaar.

Naast het voedsel gingen ook benzine en  allerlei materialen, die 1500 km over de slechte wegen moeten worden vervoerd, in prijs omhoog. En nu is er een tekort van € 4.000.-

Nooit eerder in de afgelopen 10 jaar is dat gebeurd. Als wij op hun verzoek sponsors zochten voor een ander project dan het schoolgeld, (het computerlokaal, het schoolboekenfonds)  liep dat altijd goed af.

Alle ouders hebben al iets bijgedragen in een echt Afrikaanse happening, de ” harambee.

(=samen werken). Een paar hebben een winkel in Kakamega of zijn ambtenaren, maar ook de gewone boer of boerin met de verdienste van één of twee euro per dag)doneerde iets. Want het dak gaat er binnenkort op. Daarom durven wij het u te vragen:

                               De bouw MOET doorgaan
                en de ramen en deuren moeten er ook in!

       Laten wij de school dit laatste zetje geven ! : € 4.000.-

 Als het nieuwe schooljaar begint, moeten die tieners
                                BINNEN kunnen eten!

 

                                           

 

    

3.   De 7 studentes in de vervolg beroepsopleiding 

2  studentes zijn afgestudeerd aan het HBO:
Josephine :catering en Prisca:onderwijzeres basisschool .
 Ze zijn al druk aan het werk, verdienen een ( echt klein)  salaris.
Dank aan al die sponsors !

1  studente Sarah , zit voor haar examens aan de universiteit voor   toerisme  en milieu.

4  zijn halverwege. In de volgende brief meer nieuws over hen:

    Rose op de TTC  (kweekschool ) voor onderwijzeres basisschool,

    Elizabeth in het 3e jaar docent Swahili

    July in het eerste jaar economie

    Clotilde in het eerste jaar ICT , computerkunde.

 Ten slotte:

- U kunt ons helpen de “vriendenkring van Kakamega ” te vergroten door deze nieuwsbrief door te sturen aan vrienden, kennissen en/of familie waarvan u weet, dat ze betrokken zijn bij ontwikkelingswerk.

En natuurlijk ook met een financiële bijdrage op:

ING rek : 96 98 126

T.n.v. :    Stichting Help Kakamega    -   Leiden   

Met hartelijke  groet, mede namens Hortense  en Rita,            
Henny Knijff
,   secretaris                                                                
lees verder  op :
www.kakamega.nl

 

 

* Nieuwsbrief 13                                 Leiden, 19 dec. 2010                                                                                                                                                                                

 Beste vrienden van Kakamega,

 Hoe gaat het op St.-Joseph's High School in Kakamega /Kenia?

Ik heb het weer met mijn eigen ogen kunnen zien hoe het daar is: ruim 300 tieners krijgen er les op het voortgezet onderwijs van ongeveer 15 docenten, inclusief 4 Keniaanse zusters, allen universitair opgeleid. En er wordt heel hard gewerkt:

Voor de leerlingen begint de schooldag al met de bel van half 5! En dat is geen typfout! Dan gaan ze aan de studie en de lessen beginnen om 8 uur, maar soms is er een extra les of een inhaalles al om 6 uur. Buiten de maaltijden hebben ze ‘s middags een uur vrije tijd en sporten, maar daarna gaat het weer dooor tot 10 uur ‘s avonds. Als de elektra werkt, ten minste. Die valt nogal eens uit: een nachtmerrie voor de leraren computer en scheikunde in de examentijd. Ik ben erbij geweest toen dikke stapels examens  en proefwerken ( 45 per klas) werden nagekeken, tot in de nacht. En nu is het vakantie, het schooljaar voorbij. Klas 1,2,3 hebben hun rapporten en klas 4 wacht op examenuitslagen die pas in maart uitkomen. Op 3 januari begint weer een nieuw schooljaar.

Wat waren ze blij met het boekenfonds dat vorig jaar gestart is: . De leraren kunnen effectiever lesgeven en zij vroegen mij hun dank over te brengen aan het IJburg College in Amsterdam dat voor dit project € 2000.- heeft overgemaakt. En samen met nog een gift was dat genoeg voor de school om de flinke investering te doen. Maar ook de leerlingen merken het verschil! Tegen een klein bedrag kunnen ze studieboeken lenen van de school en hoeven ze minder leerstof over te schrijven van de borden. Allemaal hartelijk dank!

Het grootste deel van de schoolgelden is overgemaakt voor 17 leerlingen 2011. Ja, dat is minder dan de vorige jaren, maar we zijn het een beetje aan het afbouwen. Dat vanwege mijn leeftijd en de financiële crisis die overal, en ook bij, ons heeft toegeslagen. Bedrag: 17 x € 450,- inclusief lesgeld, boeken,het uniform, examengeld, verblijf op het  internaat en een klein zakgeld.

Maar we hebben aan het einde van 2010 de school op een andere manier kunnen steunen:
Er is een nieuwe dining hall nodig, een eetzaal/ aula waar 3-400 leerlingen kunnen zitten.

Het huidige gebouw is veel te klein en gemaakt van lekkende golfplaten. O,o , als het een keer echt waait! … De school is internaat en heeft zo’n 250 tieners intern. Zij moeten ergens eten. Maar daar komt bij dat elke dag alle leerlingen een school-lunch krijgen. Nu zitten de meesten buiten, maar de haviken circuleren ( soms wel met 20!) en duiken naar de borden om het kleine stukje vlees te pakken dat slechts 2x per week op het menu staat ! Bovendien is er een ruimte nodig voor algemene lessen, culturele zaken als poezie, dans  enz. Die heb ik een paar keer de mist in zien gaan door de hevige regens. Kortom: een nieuwe eetzaal/ aula is geen luxe. Wel, we hebben er een aantal dikke pakken brieven, met de analyse van de vraag, met tekeningen, bestek, begroting enz verstuurd. En toen ik in Kakamega was hebben we uitgebreid om de tafel gezeten om te proberen de prijs omlaag te krijgen en de inbreng van de zusters ( het moederhuis) en de ouders groter. Het “gat” van € 50.000,- ging omlaag naar € 35.000.- En dat hielp!

Vorige week hebben wij de laatste € 20,000.- gekregen en het bedrag wordt snel overgemaakt. Ik kan je vertellen: ze hebben gedanst in Kakamega. De volgende week begint de bouw. Wordt vervolgd.

Studenten in beroepsopleiding                 

Wat doen leerlingen na de high school?

Sommigen gaan werken in een winkel of kantoor, waarvan er steeds meer verschijnen in het groeiende Kakamega. Ik ben oud-leerlingen tegengekomen in een print-shop, een klein winkeltje met een kopieerapparaat. Of in een supermarkt. Maar het liefste willen ze een paar jaar verder studeren : een beroepsopleiding volgen. En de super-goed geslaagden krijgen een beurs van de regering, maar alle anderen moeten dat zelf betalen. Voor een aantal proberen wij een sponsor te zoeken. Maar dat betekent een garantie voor 2,3,of 4 jaar van een bedrag tussen de €  850,- en € 1.400.- all in.

Dat kan de universiteit zijn of een HBO-college. Maar er zijn ook kortere cusrsussen.

Soms krijg ik een emailtje van een oud-leerling die me vertelt dat  hij/zij werkt. Ik kreeg een email van een meisje dat in 2008 geslaagd is als beste in de hele regio ( vergelijk die maar met de Randstad; zo dichtbevolkt is die regio ). Zij kreeg een contract van een bank met een prachtig salaris, en mag gratis studeren. Zij schreef dat haar “basis “ was : de kans die ze kreeg om op St Joseph’s te blijven dank zij het schoolgeld uit Nederland! Ze was op dat moment absoluut kansloos en heeft nu een prachtige toekomst. Mooi toch! Daar doen we het toch voor!

Tijdens mijn werkbezoek aan Kenia ( op eigen kosten) heb ik geprobeerd contact te krijgen met alle studenten en oud-studenten. Sommigen bezochten mij op mijn “basis” St Joseph’s  waar ik in het kleine zusterhuis bijna 2 maanden kon logeren.

20 kwamen in keurige kleding, soms al met een kindje op de heup of in verwachting: inmiddels afgestudeerde docenten, secretaresses, een verpleegster, een boekhouder, een toeristische gids, een apotheker, een medewerker op een bank , in een print-kantoor, een kleuterleidster. En sommigen ben ik gaan opzoeken in het land. Anderen kwamen mij halen om samen naar hun dorp te gaan.

Allemaal vertelden ze dat ze blij waren met hun opleiding, dat hun leven was veranderd van kansloos naar toekomst  , dat ze werk hadden en een inkomen ( soms erg laag, maar zo gaat dat met starters)  En allen vertelden mij dat ze een ander kind met schoolgeld  hielpen: hun zusje of neefje. Dan hoorde ik bv : “Mijn zwager is pas overleden en laat 5 jonge kinderen na.” Maar ALLEN geven een of meer kids een kans! Dat vond ik heel ontroerend.

En allen vroegen mij hun dank over te brengen naar de vrienden van Kakamega in Nederland

Bij deze dus. Daar DOEN we het toch voor!!

Mijn conclusie na de reis naar Kenia is helder: AL het geld dat wij ooit hebben gestuurd de afgelopen 8 jaar is besteed zoals het bedoeld was en is Goed terecht gekomen. Elke euro die is gedoneerd ,ging naar Kenia en daar is elke euro goed en op de juiste manier besteed. Ik heb betaalbewijzen gezien en certificaten, maar bovenal: blije gezichten van zelfbewuste jonge mannen en vrouwen! Ik heb ervan genoten en hoop dat gevoel een beetje over te brengen.

En we gaan weer door voor de laatste betalingen van 2011.

U kunt uw giften storten op:

ING Bank 96 98 126,

tnv : Stichting Help Kakamega te Leiden.

En vergeet uw giften niet aftrekbaar te maken bij de belasting, want de stichting heeft voor de belasting een zg. ANBI-status die het algemeen nut beoogt.

NB Door een typfout bij de belasting stond onze stichting even niet meer op “de Anbi Lijst”. Het is nu OK.

Bij voorbaat dank namens al die jongeren!                                                                    Met hartelijke groet en natuurlijk : gezellige kerstdagen en een goed 2011

Henny Knijff

Secretaris

Voor wie meer wil lezen : mijn  9 brieven uit Kakamega staan op een reis site:
Kijk op: www.hennykenia.waarbenjij.nu     typ als wachtwoord: kenia ( met kleine letters)

Later zet ik foto’s en mijn brieven op onze website: www.kakamega.nl

 

*  Nieuwsbrief 12                 Leiden, 22 sept. 2010

 Beste vrienden van St.-Joseph's High School in Kakamega, Kenia,

1. Hoe doen de tieners het op school?

3 van de 4 vierdejaars leerlingen waarvoor vorig jaar schoolgeld werd betaald, zijn geslaagd en zitten nu op een vervolgopleiding. Wegens ziekte zal een meisje dit jaar herexamen doen.

De overige 16 leerlingen zijn in januari een klas verhoogd. Fijn voor ze!

En dank zij de opzet van een schoolboekenfonds, kunnen de leerlingen doelmatiger  studeren en de docenten efficiënter werken. Ze zijn er heel blij mee.

2. Het inzamelen van schoolgeld voor 2010: 

Trouwe donateurs geven maandelijks of van tijd tot tijd een bedrag op de giro; fantastisch. Anderen gaven eenmalig een gift.

Alle benodigde schoolgelden voor dit jaar zijn overgemaakt:

- Voor 20 tieners in het voortgezet onderwijs van St Joseph’s High:     €    8.260,-

- Voor 5 studentes   beroepsopleiding:                                                 €    5.833.-  

Elizabeth en Sara studeren aan de universiteit voor docent Engels.

Prisca, Rose en Catherine studeren aan de PABO voor docent

in het basisonderwijs.

Totaal verstuurd naar Kenia:                                                          €  14.093.-

 

            Hartelijk dank voor al die trouwe giften!

We zijn er heel blij mee, maar de tieners in Kakamega het meest.

En elke euro gaat naar Kakamega! Daarin verschilt onze stichting van alle grote tsunami instellingen! Ook al heeft onze organisatie geen keurmerk - Daar zijn we te klein voor. Het is te duur - : Hier staan wij voor! 

3. Nieuws van verschillende oud-studenten:

Frederic en Victor ( gesponsorde oud-leerlingen van St Joseph’s High) schreven beiden een e-mail waarin ze bedankten voor de financiële steun die ze een paar jaar geleden ontvingen en die de basis was van hun leven. Daarmee  konden zij  hun voortgezet onderwijs afmaken  met de computer in hun examenpakket. Ze werken nu resp. in een winkel en op een kantoor. Een leuk bericht.  Daar doen we het toch voor!

Aggrey , die in 2008 een HBO- apothekersopleiding afrondde, mailde mij dat hij nu ook zijn vestigingsdiploma heeft behaald. Hij zat daar echt over in, want jaarlijks slagen er maar een paar apothekers voor dat examen  en zakken er velen. Hij mag zich nu vrij vestigen. Heel dankbaar voor de kans die hij kreeg na de dood van zijn ouders.

Mackline is vorig jaar geslaagd voor kleding maken én ontwerpen, een prachtige opleideng. Ze heeft samen met iemand een eigen bedrijfje gestart en ze gaat nu ook part-time lesgeven op een school. Daar zal ze vast en zeker ook naai-opdrachten krijgen als schooluniformen enz.

Agripina schrijft zo nu en dan een kort berichtje uit het ziekenhuis waar ze werkt.

Josephine is aan het  laatste jaar bezig van haar studie voedseltechnologie /catering  en en Daria toerismeopleiding. Sara studeert HBO Toerisme.

5. De stichting probeert sponsors te vinden voor een noodzakelijk bouwproject op het schoolterrein: een eetzaal /aula, een multi-purpose hall waar 3-400 leerlingen kunnen eten aan lange tafels en waar bijeenkomsten gehouden kunnen worden: discussie, vergaderingen, toneel en muziek. Het bouwsel van golfplaten dat er nu staat is ronduit gevaarlijk als het flink zou stormen. Kosten € 60.000.- Wij zijn nog op zoek naar ( grote) sponsors.

4. Er is inmiddels een bestuurswisseling geweest. De reden daarvan was dat een mogelijke sponsor van het bouwproject bezwaar maakte tegen de familiebetrekkingen binnen het bestuur. Dat hebben wij gelukkig snel kunnen aanpassen.

Martha Lechner en Emmy Aalbersberg hebben zich teruggetrokken. Dank voor jullie inzet.
De plaatsen van Martha en Emmy zijn ingenomen door:
Hortense Kraakman  voorzitter en
Rita van Straaten  lid.

Emmy blijft natuurlijk wel de website verzorgen.

6. Begin oktober gaat Henny op werkbezoek naar de school in Kakamega. Zij gaat er ook diverse studenten en zo mogelijk oud-studenten bezoeken. Nieuws komt per email.

7. Het schooljaar 2011 staat voor de deur: in december moet het grootste deel van het schoolgeld worden overgemaakt naar Kenia. We zijn er nog niet …..

De financiële crisis heeft overal toegeslagen, ook op onze bankrekening. Daarom vragen wij: Laat die tieners  niet in de kou staan. Laten wij samen  die kansloze 17 leerlingen een mogelijkheid geven hun opleiding af te maken. Ja, de financiële crisis is bijna overal voelbaar, maar in een ontwikkelingsland als Kenia komt zoiets aan als een dreun:
er is minder geld te besteden en alles wordt duurder, met name voedsel en boeken.

Het grootste cadeau dat ik mee kan nemen naar de school  is de belofte dat het schoolgeld 2011 eraan komt. Zij zullen dansen! Laat ze niet in de steek :

U kunt uw giften storten op:

ING Bank 96 98 126, tnv : Stichting Help Kakamega te Leiden.

En vergeet uw giften niet aftrekbaar te maken bij de belasting, want de stichting heeft voor de belasting een zg. ANBI-status die het algemeen nut beoogt.

Een veel beter gevulde bibliotheek op de school ! 

Bij voorbaat dank namens al die jongeren!                                                                    Zij zullen dansen als ze weten dat het geld eraan komt !

Met vriendelijke groet,

Henny Knijff
secretaris                                                                                    

 
*   NIEUWSBRIEF  11 Leiden,
                    28 oktober 2009

Beste vrienden van St.-Joseph's High School in Kakamega, Kenia,

Hier komt het laatste nieuws uit Kakamega.

* Het schooljaar loopt ten einde : de 4e klassers op St-Joseph’s High School zijn net begonnen aan  hun schriftelijke ( landelijke) eindexamen. En dan begint het lange wachten ( tot in maart), op de uitslagen.

Na de examenweken krijgen de overige klassen hun overgangstentamens, kortom: voor

al die leerlingen, maar ook voor de leraren is het een spannende tijd.

* De studenten die een beroepsopleiding volgen op het  HBO en de universiteit:

- Eglay is in juli geslaagd voor haar examen docent Engels aan de universiteit van Nairobi. Zij heeft meteen al een baan op een high school. Ik kreeg en sms met veel dank aan de sponsors en een brief volgde.

- Mackline zit op de opleiding kleding naaien en ontwerpen. Zij sms’te deze week juichend dat ze geslaagd is.

- Josephine is bezig aan haar HBO- examen catering, voedingsdeskundige.

- Daria is net begonnen aan het 3e jaar van de opleiding Toerisme en

- Elisabeth en Prisca zijn in augustus gestart met hun studie resp. voor docent Engels en  docent basisonderwijs.

De 15 leerlingen in het voortgezet onderwijs en de 6 beroepsstudenten zijn blij en dankbaar met de steun uit Nederland. Zonder die sponsoring zouden ze geen opleiding kunnen volgen. Zij vroegen mij hun dank over te brengen aan al die goede gevers:

                     Hartelijk dank  voor die trouwe giften!

Maar het schooljaar 2010 staat voor de deur: in december moet het grootste deel van het schoolgeld worden overgemaakt naar Kenia. We zijn er nog niet helemaal. Daarom vragen wij: Laat hen niet in de kou staan. Laten wij samen  die kansloze 15 tieners een mogelijkheid geven hun opleiding af te maken. Ja, de financiële crisis is bijna overal voelbaar, maar in een ontwikkelingsland als Kenia komt zoiets aan als een dreun:

er is minder geld te besteden en alles wordt duurder, met name voedsel en boeken.

U kunt uw giften storten op:

ING Bank 96 98 126, tnv : Stichting Help Kakamega te Leiden.

En vergeet uw giften niet aftrekbaar te maken bij de belasting, want de stichting is een zg. ANBI-instelling.

Zij zullen dansen als ze weten dat het geld eraan komt!                                  

Bij voorbaat dank namens al die jongeren!                                                

Henny Knijff

secretaris                                                                                    


*   NIEUWSBRIEF 10        
                           april 2009

Beste vrienden van St.-Joseph's High School in Kakamega, Kenia

Het is tijd om weer eens iets te laten horen uit Kakamega en uit Leiden.

1.  Alle school- en collegegelden voor het schooljaar 2009 zijn overgemaakt naar Kenia.

 30 leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen hun school afmaken  

en 6 studenten studeren op  het HBO of de universiteit.
Hun studie is gegarandeerd vanuit Nederland.

Hartelijk dank aan al die trouwe gevers !  Het is weer een enorme geruststelling! Ik kreeg een juichende email uit Kenia met woorden van dank van de directrice van de school. De steun uit Nederland is een enorme opsteker, voor de schoolleiding, voor de leraren en natuurlijk ook voor de leerlingen.  

2. Hoe gaat het met de leerlingen in het voortgezet onderwijs ?

In november 2008 hebben 15 vierdeklassers die via onze stichting worden gesponsord staatsexamen gedaan. De resultaten zijn schitterend: op een na zijn allen geslaagd en de helft met een bijzonder goede score: 5 jongens en meisjes hadden zulke hoge cijfers, dat ze van de regering een beurs /  lening krijgen voor de universiteit. Daarbij zitten 3 gesponsorde jongeren.
De school was 2e in de rij in het hele district en dat is een geweldige oppepper voor de zusters en de leraren.
Ze zijn er trots op. Zr Consolata schreef:

“ May God bless the work of your hands. These results have made the name of the school to be at the top. Let us pray that these students and especially those that you are assisting will come up again. The above students did us proud.  Your assistance is really boosting us. Tell the friends of St. Joseph we appreciate all that and wish them God’s blessings.The letters from students will be sent  by mail with some photographs very soon. 

Ze dankt de Vrienden van Kakamega en voegt eraan toe dat de steun aan de gesponsorde leerlingen aan hen , maar ook aan de hele school ten goede komt: dank zij de schoolgelden voor deze getalenteerde aidswezen heeft de school zich gekwalificeerd bij de betere scholen.

De schoolgelden werden zoals altijd  besteed  aan lerarensalarissen
( bepaald geen hoge!), aan boeken, het leven op het internaat en het dagelijkse ( erg) eenvoudige menu.

                              ALLE DONATEURS:  HEEL VEEL DANK!

 3. De studenten

Eind 2008 studeerden er 4 meisjes af aan een administratieve en economische opleiding.

Van Beatrice en Judith heb ik gehoord  dat ze en baan hebben bij een bank en in een winkel in Kakamega. Scholastica en Sharon zijn aan het zoeken. Ze hadden hun certificaten nog steeds niet ontvangen. Zoiets duurt in dat land erg lang. En Beatrice gaat in haar vrije tijd nog verder studeren : een vervolgopleiding  accountant.

Mackline zal binnenkort afstuderen op het HBO voor ontwerp en design van kleding. Zij ontwerpt en naait  kleding. Elk stuk is een eigen ontwerp, met waar mogelijk plaatselijke accenten en accessoires. Zij zit op een College olv Nigeriaanse zusters die een fantastische stimulans geven aan de eigen Afrikaanse cultuur.

Josephine
studeert catering op een gerenommeerd college. Zij is 3e jaars en zal met haar studie een baan kunnen krijgen in een ziekenhuis, een internaat, of een hotel.

Eglay studeert voor docent Engels aan de universiteit van Nairobi. Nu  haar laatste jaar.

Sarah studeert aan de universiteit : zij wil docent wiskunde worden.

Daria  studeert toerisme aan een HBO-college. Zij is tweedejaars en ze schrijft enthousiast over haar studie die ze interessant vindt. Soms e-mailt ze een stukje in het Duits of Frans.

De collegegelden van alle studenten worden beloofd voor 3 of 4 jaar en betaald door individuele sponsors en ook door de Stichting Vrouw & Studie.

4. Het financiële jaarverslag 2008

 Voor het school- en collegejaar 2008 hebben wij  eind 2007 en begin 2008 voor 30 leerlingen en 6 studenten overgemaakt een totaalbedrag van:  € 23.450,-  

En dat konden wij alleen maar doen dank zij alle vrienden van Kakamega: dank zij u!
                ALLE KLEINE EN GROTE GEVERS BEDANKT!!             
               EN U WEET: ELKE EURO GAAT NAAR KAKAMEGA
Verschillende donateurs hebben dit jaar weer het bedrag voor een héél schooljaar voor een tiener overgemaakt. Geweldig!
Wij hopen nog op een paar sponsors  voor een of twee studenten voor het lopende schooljaar 2009.

En nu ( april 2009)zijn wij begonnen aan de inzameling van de schoolgelden voor 2010, waarvoor in december het grootste deel moet wordt overgemaakt. Wij rekenen op U!
 
*
 Bijzondere sponsors

In december werd er een benefietconcert  georganiseerd in Bilthoven.
De entree was gratis en de baten waren voor de tieners in Kakamega:
Een prachtige bedrag van  € 1.360,- bleef over.
 *  De Stichting H. Geest en Arme of Weeshuizen doneerde maar liefst een bedrag  van € 5.000,- als schoolgeld voor ruim 10 leerlingen.
* De Stichting  Medemens steunde met € 530,- de kosten van een leerling.
* De Stichting De Gracht doneerde eenmalig: € 1.000,-
* De Stichting Vrouw en Studie heeft voor 3 jongeren die een diploma hebben behaald op St.-Joseph’s High School  een garantie gegeven  dat ze een 3-jarige beroepsopleiding, - medisch, onderwijs of administratie -kunnen volgen. De stichting doet prachtig werk.
 * Een stichting die anoniem wenst te blijven, garandeerde de 3-jarige studie van een studente in het HBO in Kenia.
* Het Graalhuis in Zoeterwoude  besteedt het geld dat zij met de verkoop van  tweedehands artikelen bijeen brengen aan een hele rij goede doelen. Help Kakamega mocht ook dit jaar weer delen in de opbrengst. Dank zij het werk van al die vrijwilligers.
€ 1.000,-  werd er overgemaakt voor de jeugd in Kakamega. Geweldig!  
 * Uit Australië zelfs kwam al weer een gift van een groep “Vrienden van Kakamega” : 400 dollar! Prachtig.
*  De leerlingen van Het IJburg College in Amsterdam gaan binnenkort weer  actie voeren. De jeugd van Kakamega zal ervaren dat leeftijdgenoten in Nederland hen een handje  helpen. Dat is een echte opsteker voor ze! Daar kun je van op aan!

Tot slot: Allemaal  een heerlijke zomertijd.
Met veel dank namens die leerlingen en studenten en
Met hartelijke groet,           

Henny knijff
 

*   NIEUWSBRIEF  9                         31 mei 2008

 Beste vrienden van Kakamega,

 Dit is even een kort bericht uit Kenia en Leiden :

 Na de afschuwelijke periode van onzekerheid en geweld in het begin van dit jaar, lijkt de toestand van het land te stabiliseren. Voor de leerlingen en studenten waar wij als stichting mee te maken hebben betekent dat:

 - Alle 28 leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn op school aanwezig en werken ongetwijfeld hard om alle leerstof te verwerken. Wij  kregen  een paar korte briefjes en een  e-mailtje  waarin ze schreven over hun vorderingen en resultaten.

Soms met hun zorgen, maar altijd met veel blijdschap en dank. Zij zijn zich héél goed bewust  dat ze een KANS hebben gekregen, een onverwachte steun in de rug van mensen ver weg, die zich  zich om hen bekommeren . Daar zijn ze heel blij mee!

De brieven komen binnenkort op de website.

 - Ook alle 8 studenten in het HBO en op de universiteit zijn hard aan het werk. Soms krijg ik een e-mailtje  met resultaten en ze vragen mij iedereen te bedanken. 

- Alle school- en collegegelden voor het schooljaar 2008 zijn overgemaakt naar Kenia en doorgestuurd naar de diverse scholen. Dat blijkt uit de enkele sms-jes of emailtjes.

Altijd weer die opluchting bij de schoolleiding en de jongeren dat alles rond is.

Allemaal heel hartelijk dank: En één ding weten wij zeker; het geld komt heel goed terecht! 

- Inmiddels zijn wij aan het werk gegaan om de schoolgelden voor het schooljaar 2009 te verzamelen.  In december moet het grootste deel van de benodigde gelden overgemaakt worden. Op alle scholen zijn de prijzen verhoogd. Het voortgezet onderwijs rekent overal geen 
€ 350,- maar  € 450,- schoolgeld per jaar ( lesgeld, boeken, een uniform, verblijf op het internaat) Dat heeft te maken met de duurdere olie en de voedselprijzen die in arme landen de pan uit rijzen. In Nederland liggen wij er niet zo gauw wakker van als de tarwe of de rijst een euro per kilo omhoog gaat, maar in een land waar het  gemiddelde gezin in een dichtbevolkt gebied slechts een paar euro per dag te besteden heeft , is zo’n verhoging gewoon een ramp.

Wij rekenen weer op al die trouwe gevers !!

 - Maar we hopen ook van een organisatie en een paar fondsen een flinke gift te ontvangen. Zo’n extra steun hebben we ieder jaar nodig gehad om er te komen. Maar fondsen die schoolgeld geven zijn heel dun gezaaid….Toch is het ons ieder jaar weer gelukt om vanuit een onverwachte hoek een prachtige  donatie te ontvangen.

Wie kan de stichting Help Kakamega een INGANG geven b.v. bij : een vereniging, een school of  een rotary: dat zou een fantastische hulp zijn. 

Tot slot: Allemaal  een heerlijke zomertijd.

Met veel dank namens die leerlingen en studenten en

Met hartelijke groet, 

Henny Knijff

 

 *  Nieuwsbrief nr 8   -   februari  2008                     Jaarverslag 2007

Beste vrienden van Kakamega,

Hier is weer een nieuwsbrief. Daarmee willen het laatste nieuws uit Kenia laten horen en een overzicht geven van het werk van de stichting in 2007.

 I.  De situatie in Kenia

Voor  het eerst in twee maanden kwam er gisteren  een echt goed bericht uit Kenia: een politieke overeenkomst tussen president Kibaki en de oppositie olv Raila Odinga die premier wordt.Voor het eerst sinds Jomo Kenyatta’s ingreep in 1964 wordt de macht weer verdééld.

Op TV en in de kranten hebben wij de beelden gezien en de verhalen gelezen. Wij hebben de vreselijke schade gezien die is aangericht, materieel, maar vooral ook in de mensen zelf, tussen buren en vrienden. Laten wij hopen dat de bemiddeling van Kofi Anan ertoe bijdraagt  de rust terug te brengen, vooral in de slums en in de volkswijken waar de armen en vooral veel kansloze jongeren  wraak namen op de rijken. De Bezittende Kikuyu’s moesten het ontgelden en daarna de Luo’s van Odinga. Toch is de oorzaak niet zo maar een stammenstrijd, doch vooral een  ideologische strijd om vernieuwing, landhervorming  en beëindiging van de corruptie onder met  name jarenlang bevoordeelde  de Kikuyu’s.

Zeker is dat de meeste mensen snakken naar rust en terugkeer van het gewone leven.

De scholen zijn, met vertraging, begonnen en de meeste studenten ook. Hoewel velen niet durfden reizen naar ander stamgebied: de angst is nog lang niet weg. En hoe moet het met de 300.000 vluchtelingen ? Op school zijn verschillende leraren en leerlingen nog niet aangekomen.

Kurt Lindijer schreef in de NRC: “ …. Na de plunderingen afgelopen weekeinde in Kisumu, het bolwerk van oppositiekandidaat en Luo-leider Raila Odinga, stonden Kikuyu’s en Luo’s samen in ellenlange rijen voor de winkels. In die rijen bespraken ze hoe het mogelijk was dat de waanzin hun stammen in de greep heeft gekregen…..” Met name in Kisumu, maar ook in Kakamega wonen mensen van allerlei oorsprong en zijn ze gewend om samen te  werken. Daar lijkt ineens een grote streep door gehaald te zijn :  Een hele trieste ontwikkeling en vele stappen achteruit. Maar Afrikanen zijn taai en geven niet snel op!


Een paar keer heb ik de afgelopen weken gebeld met Sr Ancilla en met St Joseph’s High School.  "Het is veel erger dan wat jullie op TV zien", stond in een sms-je van de school. Aangezien de politie iedereen een waarschuwings-sms heeft gestuurd het land voorlal niet zwart te maken naar anderen toe….kwamen er ( nog ) niet veel details over de verschrikkingen. En ik denk wel eens: hoe zou het zijn met…..een Kikuyu boer waar ik met een zuster op bezoek  ben geweest. Zou hij ook met zijn familie verjaagd zijn , in een kamp zitten? En de Luo leerlingen op de school? Zijn ze inderdaad aangekomen ( in het andere stamgebied) waar ze altijd naar school gingen, of durfden ze niet? Laten we hopen dat het gezonde verstand in Kenia overwint.

Voor wie verder wil lezen : kijk op internet op de site van de NRC, waarin Kurt Lindijer regelmatig zijn commentaar schrijft . Hij woont met zijn gezin in Kenia.

De NRC:                                                            http://www.nrc.nl/nieuwsthema/kenia/                                                 

En op de site van de Afrikaanse kranten:              http://allafrica.com/kenya/  


II.  JAARVERSLAG 2007

 1. De financiën

Ook 2007 is een mooi jaar geworden voor kansloze jongeren die wees geworden zijn  in de regio Kakamega in Kenia!

* Voor 38 leerlingen in het voortgezet onderwijs werd  schoolgeld overgemaakt voor het hele schooljaar 2007 :€ 350,- per kind, lesgeld, boeken, een uniform, een klein zakgeld  en het verblijf op het internaat.

Totaal: € 14,000.-

10 deden er in november examen. Zij wachten nog op de uitslag.

* Voor 8 studenten in het HBO en op de universiteit werd
collegegeld 2007 overgemaakt .

Totaal : € 7.200.-

Twee zijn er net afgestudeerd: Aggrey als apotheker

en Agripina als verpleegkundige!

Beiden vroegen mij in september hun grote dank over te brengen aan al die goede gevers.

De anderen studeren HBO financiële administratie, huishoudkunde, toerisme, design of zij studeren aan de universiteit voor leraar.   
De gelden kwamen van de vele individuele giften van trouwe donateurs in Nederland en daarbuiten. Soms waren er spontane acties: feestjes, verjaardagen waarbij “het cadeau” gestort werd op de girorekening van Help Kakamega.

Totaal schonken de vrienden van Kakamega :                                    €  7.000.-

Een paar grote giften werden bijgedragen door Nederlands fondsen en organisaties.

Te weten:

De Lions Club  te Alkemade:                                      €  3.500.-

*De orde der Franciscanen:                                        € 2.000.-

*Stichting Het Graalhuis Zoeterwoude,                        € 1.000.-

de tweedehands winkel in die geheel op vrijwilligers draait.:                                                                    

* Stichting Steunfonds Trein 8.28 HIJSM                    €  2.200.-                                        

* Stichting Charity works                                          € 1500

*De Stichting Vrouw & Studie staat garant voor de opleiding van maar liefst 5 studenten in het HBO.
Voor 2007 schonken ze daarvoor een bedrag van           €  4.561.-

*Een aantal individuele donateurs  nam een student voor hun rekening . Om een bedrag  tussen de € 800,- en € 1.000.-voor drie of vier jaar.

 *Het IJburg College in Amsterdam startte een actie “voor Kakamega” . Wordt vervolgd!

 
2.  Komt het geld goed terecht?

 - Mijn contacten met de mensen daar zijn goed: ik ken de school en de mensen, de zusters  al lang.
- De lijst van studenten die wij sponsoren wordt altijd opgesteld in samenwerking met
 Zr Ancilla die veel mensen kent en een lange ervaring in het onderwijs heeft.
- HOEVEEL studenten in aanmerking komen wordt altijd vanuit onze stichting bepaald.
- De gelden worden naar Zr Ancilla ’s instituut overgemaakt en zij zorgt voor de verdeling
  op grond van een email met gegevens van de diverse bestemmingen. Zij bevestigt  de
  ontvangst, eerst per email, later per officieel schrijven.
- De verschillende studenten sturen per brief een verklaring van ontvangst en afdracht aan de scholen / universiteit.
- Het geld  komt dus  goed terecht. Bovendien neemt het bestuur de kosten voor zijn rekening, zodat wij kunnen schrijven: ELKE EURO GAAT NAAR DE STUDENTEN IN KAKAMEGA.

Ook al heeft onze organisatie geen keurmerk - Daar zijn we te klein voor. Het is te duur : Hier staan wij voor!

3. Het schooljaar 2008

*Het nieuwe schooljaar is al begonnen, zij het met vertraging.
De prijzen van voedsel zijn dramatisch gestegen, wereldwijd,en zeker ook in Kenia.
Dat heeft tot gevolg dat alle schoolgelden zijn opgetrokken. Dat zag ik al tijdens mijn werkbezoek in september. Op St Joseph’s High School kost schoolgeld plus internaat
€ 450 per jaar. Dat is een flinke verhoging, maar het lijkt nog niet op de kosten in Nederland.
* Een flink deel van alle schoolgelden is al eind december overgemaakt. Maar we zijn er nog niet en hopen op u om het restant voor 2008 spoedig over te kunnen maken.
U kunt ons helpen:

* Wie wil het SCHOOL - TRAJECT  van een tiener  financieren ?

A.  WIE WIL ER EEN ( ANONIEME) JONGERE  OP ZICH NEMEN EN BELOOFT ZO MOGELIJK 1, 2 OF 3 JAREN HET SCHOOLGELD TE BETALEN?

Dat is dan  € 450.- voor 2008 en een belofte voor dat bedrag voor 2009 en eventueel 2010. Het hangt ervan af in welke klas de leerling  nu zit:  in de eerste, de tweede of de derde. U kunt een optie kiezen.

B.  U kunt ook een student in het HBO of op de universiteit helpen aan hun studie.
HET collegegeld ligt een stuk hoger : tussen de € 800,- en € 1.200,- per
jaar. 3 of 4 jaar lang. Een student krijgt alleen “groen licht”vanuit Nederland
als het collegegeld van de hele studietijd gegarandeerd is.

C.   Maar natuurlijk zijn en blijven alle grote en kleine giften welkom! Daar hebben we toch al 6 jaren de tieners mee kunnen helpen. Prachtig toch!
      VEEL DANK  AAN AL DIE TROUWE  GEVERS !!

4.  Ten slotte:
- Tijdens mijn bezoek in september heb ik St-Joseph’s High School bezocht en alle gesponsorde leerlingen gezien. Ik ben ook naar alle studenten toe geweest en heb op hun scholen hun werk gezien en met de directie gepraat. Wat waren die tieners en jongeren blij met de kansen die ze kregen vanuit Nederland. Ze vroegen mij stuk voor stuk hun dank over te brengen. Op de website zijn binnenkort hun brieven met verhalen en vorderingen en hun foto’s te zien.
- Ik heb er ook het feest meegevierd van Ze Ancilla’s gouden jubileum als non. Met zo’n 300 mensen hebben wij gedanst en gegeten in haar dorp. In mijn reisverslag heb ik er uitgebreid over verteld.
- Ik moet nog even vermelden dat het computerlokaal druk gebruikt wordt op de school. Iedereen is nog laaiend enthousiast en blij met deze kans. Alle klassen krijgen les en mijn handleiding werd ook nog steeds gebruikt. Dat was echt een leuke ervaring. Zr Ancilla e-mailt met regelmaat en de hbo- studenten soms ook, zij het in korte regeltjes, want het internetcafé is voor hen gewoon duur.

*  Nieuwsbrief 7    2007                                 Leiden, mei            

Beste vrienden van St.-Joseph's High School in Kakamega, Kenia

Het is tijd om weer eens iets te laten horen uit Kakamega en uit Leiden.
2007 is een prachtig jaar voor de stichting geworden, maar vooral voor die studenten:
in januari is bijna het gehele benodigde schoolgeld voor het schooljaar 2007 overgemaakt en het restant volgde spoedig.
En dat is geweldig! Wij willen iedereen bedanken die daaraan heeft bijgedragen: grote en kleine donateurs en sponsors. Het was goed en duidelijk voor de scholen en goed voor de rust van de jeugd. Nu konden ze zonder twijfels en met een gerust gevoel aan het schooljaar 2007 beginnen. Prachtig toch! Iedereen hartelijk bedankt voor alle giften!
U krijgt bij ons geen auto cadeau en er wacht u ook geen jackpot,
maar het MOET een goed gevoel geven als je weet dat die kansloze kinderen en jongeren daar een kans kregen en met extra motivatie aan de studie zijn. Ze WETEN dat ze niet alleen staan.
Ze kregen net dat duwtje dat hun leven kan veranderen. Je zal maar wees zijn in dat land met zo vreselijk veel wezen en geen echte sociale voorzieningen. Het sterftecijfer onder de generatie “ouders van nu ” in Kenia is gigantisch, hoewel laatste paar jaar dalende .

Ten slotte: ELKE EURO GAAT NAAR HET SCHOOLGELD! Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Ook al hebben wij als stichting geen CFK- keurmerk aangevraagd - de procedure is te duur - : 100% van alle giften wordt overgemaakt en de kosten worden privé betaald.

1. Hoe doen de kinderen het op school?

Alle 9 vierdejaars leerlingen waarvoor in 2006 schoolgeld werd overgemaakt, zijn geslaagd voor hun examen. De overige leerlingen zijn in januari een klas verhoogd.  Fijn voor ze! De andere 16 leerlingen zitten een of meer klassen lager en zijn onderweg.

Inmiddels zit een groepje oud-leerlingen van de school op een beroepsopleiding.
Voor 7 studenten is de 3-jarige studie voor een belangrijk deel betaald door de organisatie Vrouw en Studie. Het restant en de studie van twee anderen werd bijeengebracht door privé personen via de stichting Help Kakamega.
Foto’s van de studenten staan op de website.

Agripina zit in haar laatste jaar van de verpleegstersopleiding in Nairobi. Zij zal in augustus afstuderen. Een baan vinden is geen probleem. Zij heeft beloofd na haar studie ook iets te doen voor haar broertjes en zusjes.

Aggrey is de enige jongen. Hij zit in het laatste jaar van zijn apothekersopleiding die betaald is door een privé-persoon. Als hij in augustus slaagt, zal hij ook zeker werk vinden . Ook hij heeft broertjes en zusjes die hij zal helpen naar vermogen.

Josephine zit in het eerste jaar van een HBO - catering. Met haar studie kan zij hoofd facilitaire dienst worden op een ziekenhuis of een school ( veel scholen hebben een internaat vanwege de afstanden die kinderen moeten gaan). Ze vindt zich geweldig op haar plaats.

4 meisjes, Beatrice, Scholastica, Sharon, Judith
volgen een administratieve en boekhoudkundige opleiding in Mumias. Ook computer hoort daarbij. Zij zitten in het tweede jaar.

Mackline is zojuist begonnen aan een opleiding kledingdesign. Zij heeft artistieke kwaliteiten en bovendien heeft ze een fantastische stem. Ze zingt geweldig , maar hoopt haar brood te kunnen verdienen in het maken en ontwerpen van kleding in Afrikaanse stijl.

2. Het inzamelen van schoolgeld voor 2008 is  gestart

En nu zijn we aan het sparen voor het schoolgeld voor 2008:
Het zou fantastisch zijn als we aan het einde van 2007 een groot deel van het lesgeld van 2008 kunnen overmaken. Het gaat om de volgende bedragen:

* Voor 25 leerlingen in het voortgezet onderwijs van St Joseph’s High School.
De kosten per leerling per jaar lesgeld en internaat: € 330,- pus € 20, - zakgeld.
* En voor mogelijk een of meer nieuwe studenten in een beroepsopleiding. Maar zo’n interne opleiding met kwaliteit kost in Kenia tussen de € 500,- en € 800,- per jaar.

Wie wil een tiener in het voortgezet onderwijs of
een student op een beroepsopleiding voor haar/zijn rekening nemen voor drie jaar?

Dat is een fors bedrag, maar uiteindelijk zijn we blij met IEDERE gift.

3. Het jaarverslag 2006 met de financiële verantwoording is te lezen in de bijlage.

4. Ten slotte:
Eind augustus ga ik weer naar Kakamega, om de school en de verschillende studenten te bezoeken. Het is goed om persoonlijk daar te zijn en met iedereen te praten en de geldstroom te volgen.  En een tweede reden is om feest te vieren met mijn oud-collega Sr Ancilla die haar 50-jarige kloosterjubileum viert. Dat wordt feest in het klooster maar vooral in haar eigen dorp. Ik verheug me erop!

Alle vrienden, donateurs en sponsors:
hartelijk bedankt want jullie hebben dit mogelijk gemaakt voor de jeugd in Kenia.

Met vriendelijke groet,                                  

Henny Knijff
secr / penn Stichting Help Kakamega
 

Giro 96 98 126 tnv : Stichting Help Kakamega

                              Schubertlaan 71

                              2324CP Leiden   

Stichting  Help  KAKAMEGA    GIRO 96 98 126   te Leiden

 

naar boven